Belastinggeld verdwijnt in zwart gat: Pentagon kan biljoenen aan uitgaven niet verantwoorden

Belastinggeld verdwijnt in zwart gat: Pentagon kan biljoenen aan uitgaven niet verantwoorden

Het Pentagon maakt er een potje van. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft (weer eens) vastgesteld dat het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten de boekhouding flink verwaarloost.

Hoewel daartoe sinds 1996 wettelijk verplicht, heeft het ministerie van Defensie nog nooit een fatsoenlijk jaarverslag gepubliceerd.

Een nieuw rapport van de inspecteur-generaal confronteerde de Amerikanen met een wel heel bijzonder schokkend gebrek aan ‘accountability and oversight’ van, bij en door het Pentagon, het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Knoeien met de cijfers

De inspecteur-generaal stelt vast dat er geen verklaring gevonden is of gegeven kon worden voor 6,5 biljoen (6.500.000.000.000) dollar aan bestedingen. Over één enkel jaar. Het Pentagon is notoir zwak in zijn boekhouding en heeft nog nooit met succes een echte accountantscontrole doorstaan.

Vanaf 1996 zijn alle Amerikaanse overheidsinstellingen daartoe verplicht, maar het Pentagon is tot op heden altijd in gebreke gebleven. ‘Knoeien met de cijfers’ is er de standaard, zoals bleek uit een onderzoek van persbureau Reuters in 2013.

Militair-industrieel complex

Dat onderzoek onthulde dat het al jaren zo gaat in het Pentagon en dat belastinggeld eigenlijk in een zwart gat verdwijnt. Reuters interviewde Linda Woodford, die 15 jaar in het Pentagon werkte en eigenlijk alleen maar goochelde met getallen.

Het Congres blijft jaar in jaar uit roepen dat het zo niet langer kan en heeft nu weer geëist dat het ministerie uiterlijk op 30 september 2017 klaar moet zijn voor een nieuwe audit. Het is de vraag of dat zal lukken. Hoogstwaarschijnlijk niet. Daarvoor zijn de neocons gewoonweg te machtig. President Eisenhower waarschuwde al voor dit militair-industrieel complex.

[Accountantweek, Fiscal Times]

Vervanger Chemo werkt ook niet!

Ook bij de farmaceutische industrie begon het te dagen dat, nadat je al meer dan een halve eeuw niets nieuws hebt uitgevonden om kanker te behandelen, er iets moest gebeuren.

Dus gingen de witte jassen nog harder aan het werk in het laboratorium en kwamen ze naar buiten met, jawel, de immunotherapie.
Er zijn duizenden mensen in witte jassen in laboratoria over de hele wereld bezig met het uitvinden van dingen waarvoor de mensen die hen betalen patent kunnen aanvragen om daar vervolgens een godsvermogen mee te verdienen.

Een industrie waar dat vooral en boven alles op gaat is de farmaceutische. Alles draait daar om patenten en zoveel mogelijk verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs.

De farmaceutische industrie is een groeimarkt, want er komen meer en meer zieke mensen en waar we nog nu maar zo’n 5,3 miljoen chronisch zieken hebben, zal dit rap oplopen naar de 10 miljoen en verder stijgen totdat de gehele bevolking chronisch ziek is.

Dat is nodig, want chronisch zieke mensen genereren veel omzet voor de farmaceutische industrie en daar gaat het tenslotte om. Los van het gewenste bijkomende effect van het uitdunnen van de bevolking.

Nu hadden ze bij de kankerindustrie bedacht dat het na meer dan 50 jaar toch wel tijd werd dat ze iets gingen bedenken naast de nog altijd zeer lucratieve, niet werkende en immuunsysteem vernietigende chemotherapie.

En dus, wordt de immunotherapie bedacht:

Immunotherapie is een behandeling die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Deze behandeling versterkt of verandert uw eigen afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden.

De behandeling werkt niet direct in op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, maar is gericht op het afweersysteem zelf. Dit is uniek aan immunotherapie.

Die immunotherapie was zo goed en veelbelovend dat het zelfs wordt betaald door Minister Schippers. Wel onder bepaalde voorwaarden natuurlijk.

Sinds wanneer is nivolumab beschikbaar?

Sinds 20 juli 2015 is nivolumab geregistreerd voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker namelijk: lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit medicijn?

Je komt in aanmerking als je een specifieke vorm van longkanker hebt in een vergevorderd stadium. Het is voor patiënten met de meer ernstige vormen van niet-kleincellig longkanker stadium 3b en 4. Je moet eerst behandeld zijn met chemotherapie.

Dus, we gaan het afweersysteem versterken, nadat we het afweer- c.q. immuunsysteem hebben vernietigd met chemotherapie.

Als je de chemotherapie hebt overleefd, mag je dit nieuwe “medicijn” gaan proberen. Dat is natuurlijk fantastisch, maar er zijn wel een paar bijwerkingen:

Zeer vaak (> 10%): diarree, misselijkheid. Jeuk, huiduitslag (bv. erythemateus, maculopapuleus, papulosquameus, folliculair, pustulair, gegeneraliseerd, dermatitis (ook acneïform, allergisch, psoriasiform, exfoliatief), geneesmiddeleneruptie. Verminderde eetlust. Vermoeidheid. Hyper- of hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypomagnesiëmie, hypo- of hypercalciëmie. Lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie. Stijging ASAT, ALAT, alkalische fosfatase, lipase, amylase, creatinine.

Vaak (1–10%): hypertensie. Bovenste luchtweginfectie, (immuungerelateerde) pneumonitis of interstitiële longziekte (fatale afloop is gemeld), dyspneu, hoesten. Stomatitis, droge mond, braken, colitis, buikpijn, obstipatie. Infusiegerelateerde reactie, overgevoeligheid. Droge huid, erytheem, vitiligo, alopecia. Hoofdpijn, duizeligheid, perifere neuropathie. Droge ogen, wazig zien. Spierpijn, gewrichtspijn, botpijn, rugpijn, pijn in extremiteiten, kaak, wervels en borstkas. Koorts, oedeem. Gewichtsverlies. Hypo- of hyperthyreoïdie. Hyperglykemie. Hypermagnesiëmie, hypernatriëmie, stijging totaal bilirubine. Neutropenie.

Soms (0,1–1%): tachycardie. Pneumonie (fatale afloop is gemeld), bronchitis, pleurale effusie. Hepatitis. Pancreatitis. Tubulo-interstitiële nefritis, nierfalen (fatale afloop is gemeld). Polyneuropathie. Uveïtis. Urticaria, rosacea, psoriasis, erythema multiforme. Vasculitis. Anafylactische reactie. Artritis, polymyalgia rheumatica. Pijn op de borst. Bijnierinsufficiëntie, hypopituïtarisme, hypofysitis, thyreoïditis, ontstaan of verergering van diabetes mellitus, diabetische ketoacidose. Dehydratie, metabole acidose. Eosinofilie.

Zelden (0,01–0,1%): longinfiltratie. Aritmie (incl. ventriculaire aritmie), atriumfibrilleren. Gastritis, duodenumulcus. Cholestase. Guillain-Barré syndroom demyelinisatie, auto-immuun neuropathie (zoals parese van N. facialis en N. abducens), myastheen syndroom. Myopathie. Toxische epidermale necrolyse (TEN; fatale afloop is gemeld).. Histiocytaire necrotiserende lymfadenitis (ziekte van Kikuchi).

Wanneer je de chemotherapie hebt overleefd en je hebt geen longontsteking opgelopen met fatale afloop als bijwerking van je nieuwe immunotherapie, dan ben je zeker toch wel genezen?

Volgens een bericht in de Volkskrant valt dat echter bar tegen:

Gedroomde vervanger chemotherapie werkt toch niet zo goed als gedacht.

Een dure tegenvaller voor de Amerikaanse medicijnenfabrikant Bristol-Myers Squibb. Het vernieuwende medicijn Opdivo, beter bekend als nivolumab, blijkt toch niet geschikt als alternatief voor chemotherapie bij alle longkankerpatiënten.

Vrijdag maakte Bristol-Myers volgens Amerikaanse media echter bekend dat het medicijn het niet beter doet dan chemotherapie. Dat blijkt uit laatste onderzoeken.

Komt het nu helemaal bij niemand op, dat wanneer je je immuunsysteem wilt versterken, dat je dit doet met natuurlijke stoffen en niet met chemisch gepatenteerde middelen.

Dat de natuur de middelen biedt om de kankercellen af te remmen of zelfs volledig te stoppen?

Beseft dan echt niemand dat al die natuurlijke middelen geen enkele bijsluiter hebben met bijwerkingen omdat die er in de natuur niet zijn?

Misschien wel de enige overheid op deze planeet die dat besef begint te krijgen, is de Braziliaanse. Vandaar een stukje uiteen artikel dat we eerder dit jaar publiceerden.

Hoe vaak komt het voor dat een overheid een volkomen natuurlijk product goedkeurt voor de behandeling van kanker?

Vanaf nu is dat in Brazilië het geval en kunnen kankerpatiënten op doktersrecept een behandeling krijgen met cannabidiol (CBD) voor kanker.

Op de Amerikaanse website Natural News wordt het een doorbraak voor de mensheid genoemd. Een overheid, in dit geval de Braziliaanse, die een behandeling voor kanker met het natuurproduct CBD goedkeurt.

Effectief betekent het dat inwoners van Brazilië dit middel kunnen krijgen op doktersrecept en dat ongetwijfeld de lokale verzekeringsmaatschappijen dit ook in hun standaardpakket zullen opnemen, waardoor het wordt vergoed.

CBD is het heilzame deel van de hennepplant waar je niet high van wordt. Het blijft wel verwerpelijk in onze ogen dat een natuurprodukt zoals CBD wat geen geestverruimende invloed heeft, gereguleerd wordt. Voor informatie over wat het precies doet navolgend een deel uit een eerder artikel:

Juist dit CBD is waar mensen met een scala aan klachten baat bij hebben. Eigenlijk is CBD niets meer dan een soort wondermiddel. Het versterkt je immuunsysteem, werkt ontstekingsremmend (reuma!), is een sterke pijnstiller (reuma!), ontgift je lichaam, helpt tegen depressie en geeft een beter humeur, om maar enkele eigenschappen te noemen.

Het is ook bewezen effectief in de strijd tegen kanker, zo wezen vele wetenschappelijke onderzoeken uit.

Kankercellen luisteren niet meer naar signalen die ze vertellen te stoppen met delen. Als een tumor groeit, worden de andere cellen eromheen in elkaar gedrukt. Deze cellen sturen als waarschuwing chemische signalen die in een normale cel de celdeling stoppen. Kankercellen zijn ongevoelig voor die stopsignalen en gaan gewoon door met delen. Kortom, hun moleculaire rempedaal werkt niet meer. Het gevolg is dat de tumor blijft groeien ten koste van het eromheen liggende weefsel.

CBD geeft kankercellen wél een stopsignaal en zorgt dat het moleculaire rempedaal weer normaal gaat werken.

Hieronder zie je een schematische weergave (helaas in het Engels) van alle medische gebieden waarop CBD een positieve werking heeft. 

cbd

De Stichting Mediwiet heeft het volgende te zeggen over CBD:

CBD is een spier ontspanner, werkt antibiotisch, remt of voorkomt de groei van kankercellen, beschermt en herstelt zenuwen, reduceert bloedsuikerspiegels, stimuleert het immuunsysteem, reduceert pijn en is rustgevend. CBD heeft vele medicinale mogelijkheden die in de toekomst gebruikt gaan worden in allerlei nieuw te ontwikkelen medicijnen.

In Brazilië is dit middel niet alleen goedgekeurd voor de behandeling bij kanker, maar ook voor epilepsie, de ziekte van Parkinson en chronische pijn.

Bij ons is dit soort behandelingen niet goedgekeurd en er ligt hier dan ook een schone taak voor leden in de Tweede Kamer door, net zoals in Brazilië, ervoor te zorgen dat ook de inwoners van ons land dit product in hun standaard zorgverzekering terugvinden.

THE POWER OF LIFE-ENERGY (CHI)

Japanse meester toont de kracht van chi door dieren in slaap te laten vallen

De Japanse meester Kanzawa Sensei staat erom bekend met behulp van zijn gedachten en chi (levensenergie) dieren te kunnen aansturen. Hij gaat in de buurt van dieren staan, concentreert zich en manipuleert chi met zijn handen.

Hij heeft laten zien dat hij dieren tot rust, in trance en zelfs in slaap kan brengen. Dat lukte hem onder meer bij buffels, olifanten en zelfs struisvogels. “Ik wissel energie uit met de dieren, waarna ze in slaap vallen,” zei hij.

Verbazing

In een aflevering van het tv-programma Stan Lee’s Superhumans brengt meester Kanzawa een bezoek aan een alpaca-ranch in Californië. De eigenaar staat voor een raadsel als hij een hele kudde alpaca’s in slaap laat vallen. Buiten beeld geneest meester Kanzawa ook een gewond dier.

Even later in de uitzending werkt hij met een kudde buffels, grote en gevaarlijke dieren. Een dierenarts zag tot zijn verbazing wat de meester allemaal kon doen met deze enorme beesten.

Superkracht

Het leven is verbonden op manieren die zo subtiel zijn dat we ze niet met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. De westerse wetenschap kan de diepte van deze verbinding maar moeilijk doorgronden. Het energielichaam is een superkracht die we allemaal kunnen leren te gebruiken en ontwikkelen.

Hoewel het lijkt alsof meester Kanzawa beschikt over bovenmenselijke krachten, kan iedereen deze subtiele energie waarnemen en gebruiken.

 

 

Mainstream 9/11, Wake up!!!!

Serie 'Complot or not' van EenVandaag: De uitslag staat van tevoren al vast

 

EenVandaag haakt in de vijfdelige serie ‘Complot or not?’ in op de populariteit van complottheorieën. Zo geloof 1 op de 3 Amerikanen niet dat de officiële lezing van de regering over 9/11 klopt en zijn velen ervan overtuigd dat achter de moord op Pim Fortuyn meer zit dan een eenling.

Bij vrijwel elke schokkende gebeurtenis is vandaag de dag al snel een theorie op internet te vinden die uitlegt dat het niet zomaar gebeurt, maar dat er iets acht zit, wat niet verteld mag worden, aldus EenVandaag.

De zomerserie moet een antwoord geven op vragen als: ‘Wat is de aantrekkingskracht van complotten?’ en ‘Wat zegt hun populariteit over het vertrouwen in de autoriteiten en de gevestigde media?’

Eruit geknipt

Socioloog Jelle van Buren zei dinsdag in EenVandaag dat je complottheorieën maar beter serieus kunt nemen omdat je wantrouwen tegen de politiek, het establishment en de media niet moet wegwuiven. Dat moet je doen door informatie te geven en niet alleen maar een deskundige aan het woord te laten, schrijft Thomas de Veen in het NRC.

De vijfdelige serie is al online te bekijken op de site van EenVandaag. Daar staan ook langere versies van de interviews met geraadpleegde deskundigen op, maar daarin is duidelijk geknipt. Dat terwijl EenVandaag beweert dat het volledige interviews zijn. “Oerdom,” zegt De Veen. “De complotdenker zal dan zeggen dat onwelgevalligheden eruit zijn geknipt.”

 

 

Weinig overgebleven

Wie alles bekijkt moet constateren dat er in de montage weinig is overgebleven van het oorspronkelijke uitgangspunt, stelt De Veen vast. Er wordt in de afleveringen steeds een vermoed complot, waarvoor geen bewijs is, vergeleken met een complot waarvoor bewijs is geleverd. De uitkomst staat dus kennelijk al vast.

In de aflevering over 9/11 heeft Willem Post het bijvoorbeeld over WTC7, het gebouw dat zes uur na de aanslagen op 11 september 2001 instortte, maar niet werd geraakt door vliegtuigen. Op de vraag hoe dat kan geeft Post geen antwoord, alsof het weggewuifd wordt.

In de langere versie zegt Post verder dat wetenschappers uit Delft de instorting van gebouw 7 hadden onderzocht, maar niet tot uitsluitsel zijn gekomen. Dit niet geheel onbelangrijke fragment is weggelaten uit de uiteindelijke montage. Oliedom, aldus De Veen.

 

 

CHECK THIS OUT!!

https://www.wanttoknow.nl/dossiers/politiek/9-11/

http://www.ninefornews.nl/?s=9%2F11

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/03/nieuwe-munitie-voor-complotdenkers-3498201-a1514512

http://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/f35b6c83-7bde-4142-88ae-6c417fce80a2

 

 

 

 

De Nederlandse regering verspreidt gevaarlijke propaganda

De Nederlandse regering verspreidt gevaarlijke propaganda

 

In de Syrische stad Aleppo dreigt volgens minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders een nieuw ‘Srebrenica’. Hij vindt dat de internationale gemeenschap de druk op de Syrische president Bashar al-Assad moet opvoeren.

In Aleppo zitten zo’n 300.000 mensen vast tussen de strijdende partijen. “Niet anders dan Rwanda of Srebrenica, bestaat er een reëel risico dat de naam Aleppo synoniem wordt voor het falen van de wereld om tot actie over te gaan,” schrijft Koenders in een opiniestuk in de Britse krant The Independent.

De minister pleit voor een verhoging van de internationale druk op het Syrische regime, om zo een einde te maken aan de belegering van Aleppo. Als minister Koenders iets beter zou hebben opgelet en niet de spindoctors in Washington zou napapegaaien, dan zou hij al snel tot de ontdekking zijn gekomen dat het Syrische regime al maanden probeert om Aleppo te heroveren op terreurgroep IS.

Syrische Observatorium voor de Mensenrechten

Het helpt dan niet echt als de Amerikanen en de Fransen burgers op de korrel nemen in buitenwijken van Aleppo, zoals het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs claimde. De Syrische Nationale Coalitie heeft om een opschorting van de bombardementen gevraagd vanwege het hoge aantal burgerdoden, maar dat verzoek lijkt aan dovemansoren te zijn gericht.

Het zijn overigens vooral journalisten ter plaatse die melding maken van burgerdoden, niet één of ander observatorium dat wordt geleid door een Brit die al 15 jaar niet meer in Syrië is geweest en dat zo’n beetje alle mainstream media klakkeloos citeren. We hebben het dan natuurlijk over het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Aan de leiband

Wie de afgelopen maanden een beetje heeft opgelet, komt al snel tot de conclusie dat onze volksvertegenwoordigers aan de leiband lopen van de grote bedrijven en de Verenigde Staten.

De Nederlandse regering verspreidt gevaarlijke propaganda

De man van Bilderberger en minister van Volksgezondheid Edith Schippers, Sander Spijker, adviseert ziekenhuizen hoe ze ondanks de bezuinigingen van de minister zoveel mogelijk geld kunnen binnenharken. Zijn adviezen zijn erop gericht te werken met de meest winstgevende behandeltijd. Dit lucratieve advieswerk lijkt duidelijk in strijd te zijn met het zorgbeleid van zijn vrouw.

Begin vorig jaar nam minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert deel aan de controversiële IDEX-wapenbeurs in de Verenigde Arabische Emiraten, de grootste wapenbeurs van het Midden-Oosten. De missie werd gesteund door de overheid. Tijdens de Arabische Lente in 2011 lag de export van Nederlandse wapens naar het gebied stevig onder vuur, nadat was gebleken dat in Bahrein en Egypte Nederlandse pantservoertuigen waren ingezet om burgeropstanden neer te slaan.

De regering beloofde een strenger beleid te voeren, maar in 2013 verstrekte Nederland exportvergunningen voor wapenleveranties ter waarde van 116,6 miljoen euro aan het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Onlangs raakte minister Jetta Klijnsma in opspraak omdat ze de Nederlandse pensioenpotten ter waarde van 1400 miljard euro in feite zou hebben overgedragen aan Brussel.

En onze premier Mark Rutte zegt steeds niet te zullen rusten tot de onderste steen boven is over de MH17-ramp, maar hij wil Oekraïne, waar de VS net vijf miljard dollar heeft gepompt in een ordinaire staatsgreep, niet lastigvallen met vragen over radarbeelden.

91 procent

Maar ja, de massa kijkt liever met een zak chips op schoot en een glas bier in de hand naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV. Of het NOS Journaal van 20.00 uur.

De Nederlandse regering verspreidt gevaarlijke propaganda

In Amerika is het met de politici overigens niet veel beter gesteld. Ook daar lopen ze aan de leiband van het grootkapitaal en is er bar weinig te kiezen. Uit een onderzoek van de New York Times blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Amerikanen, 91 procent, tijdens de primaries niet heeft gestemd op Clinton of Trump. Laat dat even inzinken: 91 procent van Amerikanen wil Clinton of Trump niet als president.

CIA

Even terug naar Syrië. Minister Koenders is zo bezorgd dat er een nieuw Srebrenica dreigt. Hij legt een verband met de val van Srebrenica in 1995, waarbij de internationale gemeenschap niet ingreep. Eind vorig jaar onthulde ex-CIA-agent Robert Baer tijdens een interview met WebTribune dat zijn voormalige werkgever achter de genocide zat in Srebrenica en dat hij miljoenen kreeg om een burgeroorlog uit te lokken.

“Mijn baas, een Amerikaanse oud-senator, benadrukte herhaaldelijk dat de boel zou worden opgelicht in Bosnië,” aldus Baer. “Een maand voor de vermeende genocide in Srebrenica zei hij al dat de stad wereldnieuws zou worden en gaf hij ons opdracht de media in te lichten.”

De gepensioneerde Amerikaanse generaal Wesley Clark, die als Supreme Allied Commander van de NAVO Operation Allied Force leidde, zei jaren geleden al dat ‘de VS in vijf jaar tijd zeven landen zal aanvallen’. Zonder reden.

 

Spoor van ellende

We zagen hoe Irak werd binnengevallen. Massavernietigingswapens werden er nooit gevonden. Gérard Delruelle, de voormalige topman van het Belgische industrieel bouwbedrijf Sybetra, zei in een interviewmet La Libre Belgique dat de inval in Irak in 2003 was gebaseerd op een enorme leugen. Delruelle was zelf jarenlang actief in Irak.

In 2002 kreeg de wereld te horen dat een door België gebouwde meststoffabriek in Al Qaïm, op de grens tussen Irak en Syrië, een directe bedreiging zou zijn voor de Verenigde Staten. Volgens Delruelle, destijds projectleider van de fabriek, klopte daar helemaal niets van.

“Saddam Hoessein vormde geen bedreiging, niet voor Groot-Brittannië en niet voor de Verenigde Staten,” zei de vroegere Sybetra-baas. “Deze tweede westerse interventie in Irak heeft wanorde veroorzaakt in het land. Sinds de tussenkomst van de Amerikanen zijn er elke dag aanslagen. IS is voortgekomen uit deze leugenachtige beslissingen.”

Uit het langverwachte rapport van Sir John Chilcot, die onderzoek deed naar de Britse rol in de Irakoorlog, blijkt daarnaast dat oliebedrijven grote belangen hadden bij het conflict.

Het lijvige rapport bevat documenten die onthullen dat Britse overheidsfunctionarissen die betrokken waren bij de gebeurtenissen in de aanloop naar de oorlog, de oorlog zelf en de wederopbouw, de belangen behartigden van oliereuzen BP en Shell.

De Nederlandse regering verspreidt gevaarlijke propaganda

We zagen hoe Libië werd binnengevallen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf begin dit jaar bijna 2900 pagina’s met e-mails van Hillary Clinton vrij. De e-mails onthullen de echte reden achter de militaire interventie die bedoeld was om de Libische leider Moammar Gaddafi af te zetten: goud en olie.

We zagen hoe Afghanistan werd binnengevallen. Na 13 jaar oorlog in Afghanistan hebben de Amerikanen geen vrede gebracht, maar een narcostaat gecreëerd. De Taliban zijn niet verslagen, maar de druglords hebben het nu voor het zeggen in Afghanistan.

De opiumoogst in Afghanistan breekt alle records. Met het vertrek van de internationale troepenmacht hebben veel Afghaanse boeren gekozen voor de meest winstgevende landbouw: papaverteelt. Vorig jaar werd 209.000 hectare aan papavers verbouwd, zo bleek uit een rapport over de opiumoogst.

En begin deze maand kwamen twee Nederlandse blauwhelmen om bij een mortierschietoefening in Mali. Een derde Nederlandse militair raakte zwaagewond. Wat doen we in vredesnaam in Mali?

Begin 2013 streed het Franse leger in Mali, een oude kolonie van Frankrijk, tegen oprukkende rebellen. “Het doel van deze nieuwe oorlog is niets anders dan het bemachtigen van natuurlijke Malinese rijkdommen zoals goud, uranium en petroleum,” citeerde Knack Global Research.

De militaire interventie in Mali is ‘slecht doordacht’, aldus de Franse oud-premier Dominique de Villepin. Hij vergeleek de actie zelfs met de Amerikaanse ‘oorlog tegen het terrorisme’.

We hebben daar dus helemaal niets te zoeken.

Doordringen

Het volgende land op het lijstje van oud-generaal Clark is Syrië blijkbaar. Daar wordt al flink naar olie geboord door een bedrijf waar onder andere Rupert Murdoch van News Corporation, ex-vicepresident Dick Cheney en Lord Rothschild in investeren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts: “Medische voordelen van cannabis staan buiten kijf”

Arts: "Medische voordelen van cannabis staan buiten kijf"

De bladeren en hars van de cannabisplant worden al meer dan 2000 jaar gebruikt. Cannabis werd halverwege de 19e eeuw geïntroduceerd in de westerse geneeskunde en voorgeschreven tegen onder meer angstgevoelens, artritis, reuma, migraine en pijnlijke menstruatie, zo schrijft medisch journalist en arts Muiris Houston voor de Irish Times.

Cannabis helpt tegen misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie en ook MS-patiënten hebben er baat bij. De plant helpt bovendien glaucoom voorkomen.

Recreatieve gebruikers zijn vooral geïnteresseerd in THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis. Met name CBD, een niet-psychoactief bestanddeel, wordt in verband gebracht met medische voordelen.

16 epileptische aanvallen per dag

CBD-olie blijkt een positief effect te hebben op kinderen met ernstige vormen van epilepsie, schrijft Houston. In steeds meer Amerikaanse staten is het legaal, maar de federale overheid ziet het nog steeds als illegale drug.

Ook in Ierland is cannabis illegaal, hoewel Sativex – dat zowel THC als CBD bevat – wel is goedgekeurd als medicijn. De spray verlicht symptomen van MS. Voordat Ierse artsen het medicijn gaan voorschrijven moet er eerst een speciale wet worden aangenomen.

Arts: "Medische voordelen van cannabis staan buiten kijf"

“Als het voorschrijven van cannabis legaal wordt, zullen sommige artsen de risico’s opwegen tegen de voordelen en in het geval van Ava Barry uit het Ierse Cork concluderen dat de 16 epileptische aanvallen die ze iedere dag heeft veel gevaarlijker zijn dan mogelijke bijwerkingen van CBD-olie,” aldus dr. Houston.

Werken niet

Het zes-jarige meisje heeft een zeldzame vorm van epilepsie. Haar moeder is bang dat ze aan de aanvallen zal doodgaan tenzij ze cannabisolie krijgt voorgeschreven. Het is bekend dat cannabisolie het aantal aanvallen drastisch kan terugdringen.

Moeder Vera Twomey-Barry zegt dat artsen alle mogelijke soorten medicijnen al hebben geprobeerd, maar die werken niet. “Mijn dochter zal sterven tenzij ze hulp krijgt,” zegt ze. “Niemand wil cannabisolie voorschrijven.”

Vera had deze zomer een ontmoeting met de Ierse minister van Volksgezondheid Simon Harris. Die zei dat zijn handen gebonden zijn omdat de drug illegaal is in Ierland. Ondertussen ligt er nu wel een wetsvoorstel op tafel dat het gebruik van medicinale cannabis moet legaliseren.

[Irish Times]

The Shift: Full movie

Een informatieve en inspirerende documentaire over de huidige bewustzijnsverandering; wat is “the Shift”, welke rol spelen wij hierin en hoe kunnen wij bijdragen aan positieve verandering?

(Forbidden Knowledge TV) ‘The Collective Evolution III’ is a powerful documentary that explores a revolutionary shift affecting every aspect of our planet.

As the shift hits the fan, people are becoming more aware of the control structures that prevent us from experiencing our full potential.

CE3 uses a different level of consciousness and scientific facts to bring clarity about the shift, while dispelling myths about our true nature. It offers practical steps that we can implement, right now to transition out of survival mode and into our more natural state of peace and co-operation.

CE3 includes fascinating interviews with revolutionary speakers and people who are already opting out of the current socioeconomic system. The film examines hidden technologies and exciting alternatives for a bright limitless future.

This is the most exciting time in the history of our world.