Waarom zien wij geen kamer vragen over het gevaar met onze dijken? #NL_onderwaterbinnen25jaar?

Nederland is een van die landen die continue moeten strijden tegen de gevaren van een op de loer liggende zee.

Sinds de watersnoodramp in 1953 hebben we veel geleerd en zijn we nu wel aardig veilig toch? Vergeet het maar, het gevaar is groter dan ooit.

Wat wij altijd hebben gehoord, is dat er in die beruchte stormnacht in februari 1953 het water zo hoog kwam dat het over de dijken sloeg en zo zorgde voor de ergste overstroming uit de recente Nederlandse geschiedenis.

Verder leren wij dat eind jaren tachtig de Deltawerken voltooid waren, waarbij koningin Beatrix Zeeland helemaal veilig verklaarde.

Niets schijnt echter minder waar te zijn want de dijken in Zeeland bezweken destijds niet doordat het water er overheen sloeg, maar omdat ze van binnenuit zijn bezweken door drijfzand.

Iemand die als deskundige bij Rijkswaterstaat heeft gewerkt, maar pas na zijn pensionering achter de werkelijke situatie kwam, is ir. Jan Willem Boehmer uit Den Haag.

Het volgende is wat Ir Boehmer zegt:

Met de wijsheid van zijn levensjaren weet de gepensioneerde deskundige in de grondmechanica bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat, ir. Jan Willem Boehmer (85), het met grote zekerheid: watergevaar bij dijken komt van onderen en niet van boven. Dat betekent dat dijken aan onze kust en langs rivieren bij een superstorm in stukken uiteen kunnen vallen nog voordat ze worden overspoeld door het water. Oorzaak: drijfzand.

Dit scenario speelde zich volgens deskundige Boehmer af bij de Watersnood van 1953 die aan meer dan 1800 mensen het leven kostte. ” Hun nabestaanden hebben er recht op te weten wat er nu precies is gebeurd. De officiële verklaring dat wateroverslag de oorzaak was, klopt van geen kanten. Complete dijkdelen schoven al weg nog voordat de zee eroverheen klotste.” Boehmer zegt bijna zestig jaar na de verwoestende ramp in het zuidwesten van Nederland bij toeval “het licht” te hebben gezien. Op tafel in zijn Haagse huiskamer liggen de boeken over de Watersnood en de talloze studierapporten daaraan gewijd hoog opgestapeld. ” Ïk heb ze allemaal nog eens bestudeerd. Met het schaamrood op mijn kaken kom ik nu tot de conclusie dat ook ik destijds te lang heb meegepraat met de deskundigen die met zekerheid wisten te vertellen dat de oorzaak lag in wateroverslag. Dat is niet juist. Het was drijfzand.”

Hij pakt een boek met daarin een luchtfoto van de dijk bij Schelphoek. De opname dateert van kort na de ramp en laat zien dat meters dijk van hun plaats zijn geschoven. ” Dijken schoven al weg of bezweken nog voordat het hoogwater de kruin had bereikt. De dijk doet dan niet meer waarvoor hij is gebouwd. Hetzelfde is onder andere gebeurd bij Kruiningen.”

Boehmer stelt dat zijn bevindingen grote gevolgen hebben voor onze veiligheid en voor de staatsfinanciën. ” Het ophogen van dijken, zoals vormgegeven in het Deltaplan, is nutteloos. Bovendien, de bodem van ons land verzakt en is slap. Iedereen met een tuin weet dat. Om de zoveel jaren moet je ophogen. Lager land en steeds hogere dijken op een zachte bodem is een levensgevaarlijke combinatie.”

Het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat is al jaren geleden op de hoogte gesteld van dit feit, maar ontkent dat Boehmer gelijk heeft. Ze reageerden als volgt in 2010:

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt in een reactie: ” Overslag van water is in 1953 de meest voorkomende oorzaak geweest van de ramp. Dat lokaal een dijk is bezweken om andere redenen zal zeker waar zijn. Iedere zes jaar worden dijken getoetst op veiligheid. Wegschuiven of wegzakken vormt hier een vast onderdeel van en krijgt dus alle aandacht.”

Naast het grote gevaar voor de dijken weten we door de gebeurtenissen bij Fukushima wat er kan gebeuren wanneer een kerncentrale wordt getroffen door een natuurramp.

Volgens Ir Boehmer lopen wij in Nederland met de kerncentrale in Borsele eveneens een groot gevaar vanwege het drijfzand onder de dijken.
drijfzand borsele

We zijn nu zoveel jaar later en er is nog steeds niets gebeurd. De lezer die onze aandacht vestigde op het bovenstaande (dank!) zegt het volgende:

Er is door ingenieur J. W. Boehmer wetenschappelijk aantoonbaar gemaakt dat het gevaar van de dijken ONDER DE DIJKEN zit en niet in het jaar 1953 door wateroverslag zijn bezweken.

Omdat een watersnoodramp voor Nederland nog steeds een gevaar is zouden we, voor het afwenden van dit gevaar, met herbebossing langs de kustgebieden moeten beginnen.

Kunt U in samenwerking met J. W. Boehmer er zorg voor dragen dat de politiek voor herbebossing langs de kustgebieden gaat en daarmee een mega-ramp voor Nederland weet te vermijden?

Ex-minister-president Willem Drees heeft in het jaar 1953 een fout gemaakt door te ontkennen dat de Nederlandse dijken van ONDEREN niet deugden en toen als puddingen in elkaar zijn gezakt, dit in contrast met de officiële lezing dat de dijken door wateroverslag zouden zijn bezweken.

Dit probleem is nog steeds niet opgelost (Een superstorm in Nederland kan opnieuw de dijken, die op drijfzand zijn gebouwd, in een keer in elkaar doen laten zakken) en staan er nog steeds IN DEZE TIJD MILJOENEN MENSEN LEVENS OP HET SPEL als we niet voor de oplossing kiezen van de HAAKSEZEEDIJK

Om die reden heeft ingenieur Jan Willem ALARM FASE ROOD afgekondigd en volgens hem “Staat Nederland binnnen 25 jaar voor de helft onder water”.

De rechtszaak die ik hierover wil gaan starten betreft ‘aansprakelijkheidsrecht’.

In onze groep bevindt zich dus nml. nogmaals o.a. wel deze ex-Rijkswaterstaat-werknemer, ingenieur en grondmechanicus Jan Willem Boehmer genaamd en die het WETENSCHAPPELIJK aannemelijk heeft gemaakt dat als wij niet, nogmaals, gaan voor een nieuw Nederlands-dijkenplan ‘De Haaksezeedijk’ van ingenieur Rob van den Haak, Nederland dan binnenkort met een enorme watersnoodramp te maken krijgt en er daardoor nog steeds miljoenen mensenlevens op het spel staan.

Wat gaan wij aan de dijken doen en zoals uit diverse artikelen blijkt dat het gevaar niet uit overslag bestaat, maar schuilt in ONDER de dijken?

Jan Willem Boehmer wil wel hierover geïnterviewd worden.

Men zou ons bij moeten staan om tot zo een onderwerp in de 1e en 2e kamer te komen en ook om de Unie van Waterschappen (of de Nederlandse staat?) ter verantwoording te roepen.

De politiek en media, tot heden toe, interesseren het geen moer dat er miljoenen mensenlevens op het spel staan en zij reageren niet.

Dat Boehmer waarschijnlijk helemaal gelijk heeft met zijn theorie dat de dijken van binnenuit de geest geven voordat het water er overheen kan klotsen, bewijst het volgende artikel uit de Telegraaf van 21 augustus 2013, getiteld “Diepe gaten bij Oosterscheldedam”.
drijfzand oosterscheldedam

Wanneer een ouwe rot in het vak zoals Ir Jan Willem Boehmer Alarm Fase Rood afkondigt dan lijkt het dringend verstandig als het publiek en de politiek wat met deze informatie gaan doen voordat meer dan de helft van de mensen in dit land daadwerkelijk natte voeten krijgt. Mogelijk zijn er in die zin zinnigere dingen te doen dan wandelen naar Parijs.

1 van de bronnen:

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/drijfzand-belangrijke-oorzaak-watersnoodramp-1953?quicktabs_1=5#.VkCOhdIvcgs

http://journalistiek.npo.nl/dossiers/milieu/290_85098-zwakke-duitse-dijken-bedreigen-nederland

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s