Strange Archeology Discoveries – Ancient Artifacts that Defy Belief [FULL VIDEO]

This is an astonishing array of ancient discoveries, you can find pyramids all over the world on each continent. The question is when and who did build those pyramids? Why many of those pyramids all over the world are looking very, very similar? An ancient global civilization existed, but how many thousands of years ago we don’t know.

The original ancient artifacts on display revealed a forbidden archeology and pointed to lost civilizations whose acceptance would re-write history. Crystal skulls, ancient world maps, mysterious continents, Atlantean relics, golden space craft, tools that defy modern technology and evidence of giants 25 feet tall! The ancient advanced civilizations theory is presented here with compelling evidence and a must see for anyone who has an interest in archeology, particulary the origin of man

Hogere staat van bewustzijn bestaat dus echt! Dit bewijs hebben wetenschappers ervoor gevonden

Hogere staat van bewustzijn bestaat dus echt! Dit bewijs hebben wetenschappers ervoor gevonden

Onderzoekers van de Universiteit van Sussex hebben voor het eerst wetenschappelijk bewijs gevonden voor een ‘hogere’ staat van bewustzijn.

Bij mensen die onder de invloed van psychedelische drugs waren, werd complexere hersenactiviteit waargenomen.
Hun neurale activiteit was op dat moment meer divers dan wanneer ze zich in een normale wakende staat bevonden.
Heel anders gedraagt

Eerdere studies richtten zich vooral op lagere staten van bewustzijn, zoals slaap, verdoving en de zogeheten vegetatieve staat.
Het onderzoeksteam zegt dat er meer onderzoek nodig is om de resultaten te bevestigen, maar is voorzichtig enthousiast.
“Uit onze bevindingen blijkt dat een brein zich bij geestverruimende middelen heel anders gedraagt dan normaal,” zei professor Anil Seth van de Universiteit van Sussex.
Hoger ‘niveau’

“De elektrische activiteit van het brein is dan minder voorspelbaar en minder ‘geïntegreerd’ dan normaal,” voegde hij toe.
Seth zei dat de psychedelische staat kan worden gezien als een hoger ‘niveau’ van bewustzijn.
De onderzoekers analyseerden gegevens die waren verzameld tijdens een experiment waarbij gezonde vrijwilligers drie soorten drugs kregen toegediend: psilocybine, ketamine of LSD.
Bewustzijnsverruimende ervaring

Op basis van de magnetische velden die in het brein werden geproduceerd concludeerden ze dat de neurale diversiteit beduidend hoger was.
Dit betekent niet automatisch dat de psychedelische staat ‘beter’ of wenselijker is, benadrukken de wetenschappers.
“Deze studie helpt ons begrijpen wat er in het brein van mensen gebeurt als ze een bewustzijnsverruimende ervaring hebben,” zei dr. Robin Cahart-Harris van Imperial College London.
Het onderzoek is verschenen in het tijdschrift Scientific Reports.

http://www.sussex.ac.uk/newsandevents/index?id=39992

De echte geschiedenis van de Aarde. Hoe werden de piramides eigenlijk echt gebouwd?

De bouwwijze van de piramides, waarbij reusachtige blokken steen volgens een strakke geometrie op elkaar gestapeld zijn, zijn nog altijd een mysterie. Veel aspecten van de piramides en overblijfselen van de Egyptische en andere culturen zijn niet te verklaren vanuit de officiële historische lezing. In de officiële geschiedenis hebben we namelijk geleerd dat de huidige mens is geëvalueerd uit een primitieve oermens die qua lichaamslengte in de loop der jaren alleen maar is gegroeid en wiens intelligentie steeds verder is ontwikkeld. Dat de échte geschiedenis in werkelijkheid heel anders in elkaar zit, blijkt uit allerlei overblijfselen en kunstschatten.

Zo is de huidige mens niet per definitie in lichaamslengte gegroeid. We zijn natuurlijk wel langer dan onze voorouders in de Middeleeuwen, wat blijkt uit harnassen, de maat van bedden, deuren en kleding. Maar millennia geleden leefden er reusachtige mensen op aarde en wereldwijd zijn hun overblijfselen gevonden. Het bestaan van reuzen wordt echter niet in de geschiedenisboeken vermeld. De overgebleven skeletten worden zorgvuldig weggemoffeld en ‘bewaard’ in onder andere het Smithsonian Institute, uit het zicht van het grote publiek. Lees in dit artikel meer over het bestaan van reuzen.

Uit opgravingen blijkt ook dat er menselijke resten in de aardlagen onder de botten van dinosaurussen zijn gevonden. De stelling dat de dinosaurussen ver voor de mens zijn uitgestorven is daarmee zeer discutabel. Ook de stelling dat we in de loop der tijd steeds verder technologisch zijn ontwikkeld, wankelt in het licht van allerlei kunstschatten. Zo tonen hiërogliefen op de tempel van Seti in Abydos reeds hypermoderne voertuigen en ruimteschepen.

Hoe deze beelden en afbeeldingen geïnterpreteerd moeten worden blijft uiteraard speculeren, maar uit allerlei voorbeelden blijkt wel dat de ware geschiedenis van de mens is verdraaid en grotendeels verborgen wordt gehouden. In het artikel “De echte geschiedenis van de aarde, deel 1” en in deel 2 worden nog meer voorbeelden genoemd en zijn een aanleiding voor verdere studie. Volgens ingewijden wordt veel informatie, zoals boeken uit de bibliotheek van Alexandrië, en allerlei andere kunstschatten verborgen in de Vatican Library en het Smithsonian Institute.

Hoe werden de piramides nou écht gebouwd?

Onderstaande tekst is grotendeeld geschreven door Nexus, november 2014 gepubliceerd op Bovendien.com

Er wordt gesteld: “Er staat niets (meer) op schrift over de bouw van piramides. Wat tot nu toe beschreven staat over de bouw van piramides is gebaseerd op aannames en kan op geen enkele wijze bewezen worden.”

Van alles en nog wat wordt erbij gehaald als het gaat over de bouw van de piramides: liftsystemen, contragewichten, hellingen en zelfs buitenaardsen. Het klopt dat er geen documenten bewaard zijn gebleven over de bouw van de piramides. Wellicht vernietigd of simpelweg nooit vastgelegd op papier of hiërogliefen.

Maar er zijn meer manieren. Deze zijn afgebeeld op de muren van de tombe van Rekhmire. Deze tombe is vooral bekend omdat er veel ambachten op zijn afgebeeld. Op deze muren staat ook hoe de piramides gebouwd werden, of beter gezegd, wie de piramides gebouwd hebben.

giants_pyramids

Muurschildering in de Rekhmire graftombe, ca. 1500 voor Chr., toont de werkwijze in de bouw waarbij in die periode reusachtige stenen werden gebruikt. Deze stenen werden per twee vervoerd, door reusachtige mensen.

De grote stenen werden dus verplaatst door onze voorvaderen samen met een hybride ras, de reuzen, ofwel titanen. Dit zijn de voorouders van de Nephilim, de eerste generatie van wachters-nakomelingen. Daarnaast maken de afbeeldingen ook duidelijk dat de blokken niet ergens uitgekapt werden zoals steeds gesteld wordt, maar dat de blokken net als vandaag de dag uit een soort betonmix gemaakt werden. Frappant gegeven hierbij is dat deze mix vele malen sterker is dan de mix die wij vandaag de dag kennen.

7951382

De rechterkant is wat men ons wil doen geloven en is een illustratie gemaakt door wetenschappers op basis van aannames. De linkerkant is een afbeelding gevonden op de tombe van Rekhmire. Te zien zijn blijkbaar hele grote mensen, reuzen, die de blokken waarmee de piramides gebouwd zijn met zelfs twee per keer vervoeren. Dat verklaart meteen waarom en geen sleepsporen te vinden zijn bij welke grote piramide of tempel dan ook. Er werden geen hellingen gebouwd, geen kraanconstructies of grote dieren gebruikt, het waren reuzen die het werk deden.

Let op de menselijke maat naast de obelisk op de foto’s links. Vergelijk de lengte van de afgebeelde figuren naast de obelisk rechts. Moeten we deze lichaamslengte wellicht letterlijk nemen?

Links: Beeld van reus en mensfiguur bij Karnak tempel in Luxor, Egypte. Waren dit letterlijk de maatverhoudingen tussen de reuzen en mensen? Midden: Dit lijkt een sarcofaag van een reus. Kunstschat uit de graftombe van Yuya en Tuyu in de Koningsvallei in Luxor, Egypte. Rechts: ‘Terraces of Pumatallis’ in Peru uit het Incatijdperk: Stenen trap met bovenmenselijke proporties; voor wie is deze trap gemaakt?

giants-build-the-pyramids_crop

Wanneer men de Egyptische afbeelding als leidraad gebruikt voor de grootte van de reuzen in verhouding tot de mens, dan klopt de maat van de stenen blokken met de afmeting en maatverhouding zoals die op de Rekhmire graftombe is afgebeeld.

Voor diegenen die de muurschilderingen niet voldoende bewijs vinden, is er nog veel meer informatie die systematisch achter gehouden wordt. In het vorige stukje tekst lieten wij je zien dat reuzen de piramides bouwden en zelfs twee grote bouwblokken tegelijkertijd meesjouwden, zoals afgebeeld op de tombe van Rekhmire. Als dat zo is gegaan dan moeten er tekenen van te vinden zijn op deze bouwstenen, bijvoorbeeld vingerafdrukken. De blokken werden immers ter plekke gemaakt uit een soort beton zoals de afbeelding laat zien. De vraag is dus nu, zijn er vinger- of handafdrukken gevonden van reuzen? Het antwoord is ja!

Ook op andere locaties op de wereld werden afdrukken gevonden van vingers, voeten en complete handen zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Twee gigantische voetafdrukken op de obelisk van Aswan. Let vooral even op de mensen die op de foto van boven staan (foto 4) om een vergelijking te krijgen van de afmetingen van deze voetafdrukken.De Aswan obelisk is nooit afgemaakt. De haksporen wijzen tevens op het gebruik van reusachtig gereedschap, zoals ook uit de onderstaande video blijkt. Andere en meer duidelijke voetafdrukken van reuzen zijn ook op diverse plekken elders op de wereld aangetroffen.

Als je nog steeds niet overtuigd bent van het bestaan van reuzen in ons verleden dan kan deze afbeelding je wellicht over de streep trekken. Wat is er nog beter dan een vingerafdruk van een reus? Precies, een complete vinger inclusief afdruk! In 1988 liet de Bild deze foto’s zien. De foto’s zijn afkomstig van fanatiek fotograaf en Egyptoloog Gregori Spörri die in 1988 op vakantie was in Egypte en via via in contact kwam met een man uit een familie van grafrovers. Hij beweerde een belangrijk artefact in bezit te hebben en wilde deze tegen betaling laten zien. De vinger kon niet gekocht worden, daarvoor achtte de familie de vinger te belangrijk. Spörri mocht de vinger zelfs vasthouden. De eerste foto’s van deze vinger werden gemaakt in de zestiger jaren, zo ook de afbeelding van de röntgenfoto.

Röntgenfoto’s bevestigen de echtheid van deze vinger die afgehakt lijkt met en bijl of iets dergelijks.

Later verwerkte Spörri de foto’s in een door hem geschreven roman. “Ik ben geen wetenschapper,” zegt de auteur in alle eerlijkheid. “Ik heb het relikwie in de roman verwerkt en het opzettelijk ontdaan van wetenschap. De lezer moet zelf naar het ding kijken en zijn eigen mening vormen.”

Hij is nog terug geweest naar de plek waar hij de vinger te zien kreeg maar heeft nooit meer iets vernomen van de familie die de vinger in bewaring had. Het zal je dan ook niet verbazen dat ook deze vinger, waarvan de echtheid dus nooit definitief is bevestigd, door de wetenschap afgedaan wordt als onzin. Het past simpelweg niet in het plaatje dat ze ons willen schetsen.

Reuzachtige botten, schedels en zelfs complete reuzenskeletten worden samen met andere kunstschatten op diverse plekken in de wereld gevonden, de afbeelding en tekst spreken voor zich. Foto’s van reuzenskeletten kunnen helaas vervalste fotomontages zijn en het is soms lastig te beoordelen of de foto’s authentiek zijn. Toch zijn er zonder twijfel wereldwijd talloze reuzenskeletten gevonden, dat blijkt uit ontelbare krantenberichten uit de 19e en 20e eeuw.

Hoe kan het dat informatie die zo belangrijk is, weggemoffeld kan worden door wetenschappers en andere belanghebbenden?

Uit een boek over de Dode Zee Rollen blijkt dat wetenschappers bewust informatie achterhouden, omdat met het vrijkomen van die informatie bepaalde controlesystemen in het gedrang komen en niet meer zullen werken. Niet alleen op dit gebied werkt dit zo. Op vele gebieden die wij behandelen blijkt de wetenschap net als andere instituten, zoals geloofssystemen, onderwijs, geneeskunde, energie en vele andere sectoren, bewust informatie achter te houden om de hegemonie te kunnen waarborgen voor hen die werkelijk aan de touwtjes trekken achter de schermen van de internationale politiek, industrie, bankwezen, etc.

Wij hoeven dit geeneens meer te bewijzen want er wordt vandaag de dag zoveel gelogen en verdraaid dat steeds meer mensen dit zien en ertegen in het verweer komen. Langzaam maar zeker beginnen de leugens die ze vertellen en verteld hebben zich tegen hen te keren. Er komt zoveel materiaal vrij via het internet, dat ze dit wanhopig onder controle proberen te krijgen. Het is slechts en kwestie van tijd dat mensen helemaal niets meer geloven van de zaken die ze verteld krijgen door overheden en de genoemde instituten. Dat punt is bijna bereikt!

Originele artikel door Nexus, Bovendien.com |  ellaster.nl

THE POWER OF LIFE-ENERGY (CHI)

Japanse meester toont de kracht van chi door dieren in slaap te laten vallen

De Japanse meester Kanzawa Sensei staat erom bekend met behulp van zijn gedachten en chi (levensenergie) dieren te kunnen aansturen. Hij gaat in de buurt van dieren staan, concentreert zich en manipuleert chi met zijn handen.

Hij heeft laten zien dat hij dieren tot rust, in trance en zelfs in slaap kan brengen. Dat lukte hem onder meer bij buffels, olifanten en zelfs struisvogels. “Ik wissel energie uit met de dieren, waarna ze in slaap vallen,” zei hij.

Verbazing

In een aflevering van het tv-programma Stan Lee’s Superhumans brengt meester Kanzawa een bezoek aan een alpaca-ranch in Californië. De eigenaar staat voor een raadsel als hij een hele kudde alpaca’s in slaap laat vallen. Buiten beeld geneest meester Kanzawa ook een gewond dier.

Even later in de uitzending werkt hij met een kudde buffels, grote en gevaarlijke dieren. Een dierenarts zag tot zijn verbazing wat de meester allemaal kon doen met deze enorme beesten.

Superkracht

Het leven is verbonden op manieren die zo subtiel zijn dat we ze niet met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. De westerse wetenschap kan de diepte van deze verbinding maar moeilijk doorgronden. Het energielichaam is een superkracht die we allemaal kunnen leren te gebruiken en ontwikkelen.

Hoewel het lijkt alsof meester Kanzawa beschikt over bovenmenselijke krachten, kan iedereen deze subtiele energie waarnemen en gebruiken.

 

 

The Shift: Full movie

Een informatieve en inspirerende documentaire over de huidige bewustzijnsverandering; wat is “the Shift”, welke rol spelen wij hierin en hoe kunnen wij bijdragen aan positieve verandering?

(Forbidden Knowledge TV) ‘The Collective Evolution III’ is a powerful documentary that explores a revolutionary shift affecting every aspect of our planet.

As the shift hits the fan, people are becoming more aware of the control structures that prevent us from experiencing our full potential.

CE3 uses a different level of consciousness and scientific facts to bring clarity about the shift, while dispelling myths about our true nature. It offers practical steps that we can implement, right now to transition out of survival mode and into our more natural state of peace and co-operation.

CE3 includes fascinating interviews with revolutionary speakers and people who are already opting out of the current socioeconomic system. The film examines hidden technologies and exciting alternatives for a bright limitless future.

This is the most exciting time in the history of our world.

BREAKING : Putin Begs Media To Wake Up – July 2016

Vladimir Putin has finally taken the kid gloves off.

The Russian president was meeting with foreign journalists at the conclusion of the Saint Petersburg International Economic Forum on June 17th, when he left no one in any doubt that the world is headed down a course which could lead to nuclear war.

Putin railed against the journalists for their “tall tales” in blindly repeating lies and misinformation provided to them by the United States on its anti-ballistic missile systems being constructed in Eastern Europe. He pointed out that since the Iran nuclear deal, the claim the system is to protect against Iranian missiles has been exposed as a lie.

The journalists were informed that within a few years, Russia predicted the US would be able to extend the range of the system to 1000 km. At that point, Russia’s nuclear potential, and thus the nuclear balance between the US and Russia, would be placed in jeopardy.

Putin completely lost patience with the journalists, berating them for lazily helping to accelerate a nuclear confrontation by repeating US propaganda. He virtually pleaded with the western media, for the sake of the world, to change their line:

We know year by year what’s going to happen, and they know that we know. It’s only you that they tell tall tales to, and you buy it, and spread it to the citizens of your countries. You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction? While they pretend that nothing is going on. I don’t know how to get through to you anymore.

Does anyone in the reeking garbage heap that is mainstream western media have a conscience? Do they even have enough intellect to get what Putin is saying – that they are helping to push the planet towards World War III?

 

http://awdnews.com/top-news/putin-loses-it,-warns-journalists-of-war-i-don-t-know-how-to-get-through-to-you-people-video

 

BREAKING : Putin Begs Media To Wake Up – July 2016

 

Heb jij wel eens een andere wereldleider zo een interview zien afgeven? ->>

Als een wereldleider waarschuwt zou het toch belangrijk zijn om te luisteren?

WAKE UP!