Strange Archeology Discoveries – Ancient Artifacts that Defy Belief [FULL VIDEO]

This is an astonishing array of ancient discoveries, you can find pyramids all over the world on each continent. The question is when and who did build those pyramids? Why many of those pyramids all over the world are looking very, very similar? An ancient global civilization existed, but how many thousands of years ago we don’t know.

The original ancient artifacts on display revealed a forbidden archeology and pointed to lost civilizations whose acceptance would re-write history. Crystal skulls, ancient world maps, mysterious continents, Atlantean relics, golden space craft, tools that defy modern technology and evidence of giants 25 feet tall! The ancient advanced civilizations theory is presented here with compelling evidence and a must see for anyone who has an interest in archeology, particulary the origin of man

Laten we het gewoon bespreekbaar stellen!! En doe zelf je onderzoek!! Lange Frans en TU Delft nemen het voortouw !

Rapper Lange Frans en wetenschapper Coen Vermeeren stonden op 7 maaart samen op de bühne in het Theater in Delft. De interesse voor onrecht in de samenleving en onallerdaagse zaken als buitenaards leven, maar ook de liefde voor muziek bracht hen samen op het podium. Het werd een bijzondere avond. Lange Frans en Coen Vermeeren namen, zoals de titel van de avond al deed vermoeden, inderdaad geen geen blad voor de mond.

Ze werden op deze unieke avond kritisch aan de tand gevoeld door Eva Julia Manneke. Voor haar afstudeerwerk aan de Filmacademie Amsterdam heeft ze onlangs een documentaire gemaakt waarin zowel Vermeeren als Lange Frans expliciet aan het woord komen.

Onderwerpen die in Delft aan bod kwamen waren onder andere de gevaren van de openlijke propaganda van o.a. de NOS, de Nederlandse verkiezingen, NASA en buitenaards leven, 9/11, hackers en klokkenluiders, Trump en de Russen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De echte geschiedenis van de Aarde. Hoe werden de piramides eigenlijk echt gebouwd?

De bouwwijze van de piramides, waarbij reusachtige blokken steen volgens een strakke geometrie op elkaar gestapeld zijn, zijn nog altijd een mysterie. Veel aspecten van de piramides en overblijfselen van de Egyptische en andere culturen zijn niet te verklaren vanuit de officiële historische lezing. In de officiële geschiedenis hebben we namelijk geleerd dat de huidige mens is geëvalueerd uit een primitieve oermens die qua lichaamslengte in de loop der jaren alleen maar is gegroeid en wiens intelligentie steeds verder is ontwikkeld. Dat de échte geschiedenis in werkelijkheid heel anders in elkaar zit, blijkt uit allerlei overblijfselen en kunstschatten.

Zo is de huidige mens niet per definitie in lichaamslengte gegroeid. We zijn natuurlijk wel langer dan onze voorouders in de Middeleeuwen, wat blijkt uit harnassen, de maat van bedden, deuren en kleding. Maar millennia geleden leefden er reusachtige mensen op aarde en wereldwijd zijn hun overblijfselen gevonden. Het bestaan van reuzen wordt echter niet in de geschiedenisboeken vermeld. De overgebleven skeletten worden zorgvuldig weggemoffeld en ‘bewaard’ in onder andere het Smithsonian Institute, uit het zicht van het grote publiek. Lees in dit artikel meer over het bestaan van reuzen.

Uit opgravingen blijkt ook dat er menselijke resten in de aardlagen onder de botten van dinosaurussen zijn gevonden. De stelling dat de dinosaurussen ver voor de mens zijn uitgestorven is daarmee zeer discutabel. Ook de stelling dat we in de loop der tijd steeds verder technologisch zijn ontwikkeld, wankelt in het licht van allerlei kunstschatten. Zo tonen hiërogliefen op de tempel van Seti in Abydos reeds hypermoderne voertuigen en ruimteschepen.

Hoe deze beelden en afbeeldingen geïnterpreteerd moeten worden blijft uiteraard speculeren, maar uit allerlei voorbeelden blijkt wel dat de ware geschiedenis van de mens is verdraaid en grotendeels verborgen wordt gehouden. In het artikel “De echte geschiedenis van de aarde, deel 1” en in deel 2 worden nog meer voorbeelden genoemd en zijn een aanleiding voor verdere studie. Volgens ingewijden wordt veel informatie, zoals boeken uit de bibliotheek van Alexandrië, en allerlei andere kunstschatten verborgen in de Vatican Library en het Smithsonian Institute.

Hoe werden de piramides nou écht gebouwd?

Onderstaande tekst is grotendeeld geschreven door Nexus, november 2014 gepubliceerd op Bovendien.com

Er wordt gesteld: “Er staat niets (meer) op schrift over de bouw van piramides. Wat tot nu toe beschreven staat over de bouw van piramides is gebaseerd op aannames en kan op geen enkele wijze bewezen worden.”

Van alles en nog wat wordt erbij gehaald als het gaat over de bouw van de piramides: liftsystemen, contragewichten, hellingen en zelfs buitenaardsen. Het klopt dat er geen documenten bewaard zijn gebleven over de bouw van de piramides. Wellicht vernietigd of simpelweg nooit vastgelegd op papier of hiërogliefen.

Maar er zijn meer manieren. Deze zijn afgebeeld op de muren van de tombe van Rekhmire. Deze tombe is vooral bekend omdat er veel ambachten op zijn afgebeeld. Op deze muren staat ook hoe de piramides gebouwd werden, of beter gezegd, wie de piramides gebouwd hebben.

giants_pyramids

Muurschildering in de Rekhmire graftombe, ca. 1500 voor Chr., toont de werkwijze in de bouw waarbij in die periode reusachtige stenen werden gebruikt. Deze stenen werden per twee vervoerd, door reusachtige mensen.

De grote stenen werden dus verplaatst door onze voorvaderen samen met een hybride ras, de reuzen, ofwel titanen. Dit zijn de voorouders van de Nephilim, de eerste generatie van wachters-nakomelingen. Daarnaast maken de afbeeldingen ook duidelijk dat de blokken niet ergens uitgekapt werden zoals steeds gesteld wordt, maar dat de blokken net als vandaag de dag uit een soort betonmix gemaakt werden. Frappant gegeven hierbij is dat deze mix vele malen sterker is dan de mix die wij vandaag de dag kennen.

7951382

De rechterkant is wat men ons wil doen geloven en is een illustratie gemaakt door wetenschappers op basis van aannames. De linkerkant is een afbeelding gevonden op de tombe van Rekhmire. Te zien zijn blijkbaar hele grote mensen, reuzen, die de blokken waarmee de piramides gebouwd zijn met zelfs twee per keer vervoeren. Dat verklaart meteen waarom en geen sleepsporen te vinden zijn bij welke grote piramide of tempel dan ook. Er werden geen hellingen gebouwd, geen kraanconstructies of grote dieren gebruikt, het waren reuzen die het werk deden.

Let op de menselijke maat naast de obelisk op de foto’s links. Vergelijk de lengte van de afgebeelde figuren naast de obelisk rechts. Moeten we deze lichaamslengte wellicht letterlijk nemen?

Links: Beeld van reus en mensfiguur bij Karnak tempel in Luxor, Egypte. Waren dit letterlijk de maatverhoudingen tussen de reuzen en mensen? Midden: Dit lijkt een sarcofaag van een reus. Kunstschat uit de graftombe van Yuya en Tuyu in de Koningsvallei in Luxor, Egypte. Rechts: ‘Terraces of Pumatallis’ in Peru uit het Incatijdperk: Stenen trap met bovenmenselijke proporties; voor wie is deze trap gemaakt?

giants-build-the-pyramids_crop

Wanneer men de Egyptische afbeelding als leidraad gebruikt voor de grootte van de reuzen in verhouding tot de mens, dan klopt de maat van de stenen blokken met de afmeting en maatverhouding zoals die op de Rekhmire graftombe is afgebeeld.

Voor diegenen die de muurschilderingen niet voldoende bewijs vinden, is er nog veel meer informatie die systematisch achter gehouden wordt. In het vorige stukje tekst lieten wij je zien dat reuzen de piramides bouwden en zelfs twee grote bouwblokken tegelijkertijd meesjouwden, zoals afgebeeld op de tombe van Rekhmire. Als dat zo is gegaan dan moeten er tekenen van te vinden zijn op deze bouwstenen, bijvoorbeeld vingerafdrukken. De blokken werden immers ter plekke gemaakt uit een soort beton zoals de afbeelding laat zien. De vraag is dus nu, zijn er vinger- of handafdrukken gevonden van reuzen? Het antwoord is ja!

Ook op andere locaties op de wereld werden afdrukken gevonden van vingers, voeten en complete handen zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Twee gigantische voetafdrukken op de obelisk van Aswan. Let vooral even op de mensen die op de foto van boven staan (foto 4) om een vergelijking te krijgen van de afmetingen van deze voetafdrukken.De Aswan obelisk is nooit afgemaakt. De haksporen wijzen tevens op het gebruik van reusachtig gereedschap, zoals ook uit de onderstaande video blijkt. Andere en meer duidelijke voetafdrukken van reuzen zijn ook op diverse plekken elders op de wereld aangetroffen.

Als je nog steeds niet overtuigd bent van het bestaan van reuzen in ons verleden dan kan deze afbeelding je wellicht over de streep trekken. Wat is er nog beter dan een vingerafdruk van een reus? Precies, een complete vinger inclusief afdruk! In 1988 liet de Bild deze foto’s zien. De foto’s zijn afkomstig van fanatiek fotograaf en Egyptoloog Gregori Spörri die in 1988 op vakantie was in Egypte en via via in contact kwam met een man uit een familie van grafrovers. Hij beweerde een belangrijk artefact in bezit te hebben en wilde deze tegen betaling laten zien. De vinger kon niet gekocht worden, daarvoor achtte de familie de vinger te belangrijk. Spörri mocht de vinger zelfs vasthouden. De eerste foto’s van deze vinger werden gemaakt in de zestiger jaren, zo ook de afbeelding van de röntgenfoto.

Röntgenfoto’s bevestigen de echtheid van deze vinger die afgehakt lijkt met en bijl of iets dergelijks.

Later verwerkte Spörri de foto’s in een door hem geschreven roman. “Ik ben geen wetenschapper,” zegt de auteur in alle eerlijkheid. “Ik heb het relikwie in de roman verwerkt en het opzettelijk ontdaan van wetenschap. De lezer moet zelf naar het ding kijken en zijn eigen mening vormen.”

Hij is nog terug geweest naar de plek waar hij de vinger te zien kreeg maar heeft nooit meer iets vernomen van de familie die de vinger in bewaring had. Het zal je dan ook niet verbazen dat ook deze vinger, waarvan de echtheid dus nooit definitief is bevestigd, door de wetenschap afgedaan wordt als onzin. Het past simpelweg niet in het plaatje dat ze ons willen schetsen.

Reuzachtige botten, schedels en zelfs complete reuzenskeletten worden samen met andere kunstschatten op diverse plekken in de wereld gevonden, de afbeelding en tekst spreken voor zich. Foto’s van reuzenskeletten kunnen helaas vervalste fotomontages zijn en het is soms lastig te beoordelen of de foto’s authentiek zijn. Toch zijn er zonder twijfel wereldwijd talloze reuzenskeletten gevonden, dat blijkt uit ontelbare krantenberichten uit de 19e en 20e eeuw.

Hoe kan het dat informatie die zo belangrijk is, weggemoffeld kan worden door wetenschappers en andere belanghebbenden?

Uit een boek over de Dode Zee Rollen blijkt dat wetenschappers bewust informatie achterhouden, omdat met het vrijkomen van die informatie bepaalde controlesystemen in het gedrang komen en niet meer zullen werken. Niet alleen op dit gebied werkt dit zo. Op vele gebieden die wij behandelen blijkt de wetenschap net als andere instituten, zoals geloofssystemen, onderwijs, geneeskunde, energie en vele andere sectoren, bewust informatie achter te houden om de hegemonie te kunnen waarborgen voor hen die werkelijk aan de touwtjes trekken achter de schermen van de internationale politiek, industrie, bankwezen, etc.

Wij hoeven dit geeneens meer te bewijzen want er wordt vandaag de dag zoveel gelogen en verdraaid dat steeds meer mensen dit zien en ertegen in het verweer komen. Langzaam maar zeker beginnen de leugens die ze vertellen en verteld hebben zich tegen hen te keren. Er komt zoveel materiaal vrij via het internet, dat ze dit wanhopig onder controle proberen te krijgen. Het is slechts en kwestie van tijd dat mensen helemaal niets meer geloven van de zaken die ze verteld krijgen door overheden en de genoemde instituten. Dat punt is bijna bereikt!

Originele artikel door Nexus, Bovendien.com |  ellaster.nl

SENSATIONAL CLAIM: US Air Force whistleblower says ‘I saw structures on dark side of moon’

 

Klokkenluider: "Ik zag constructies op de achterkant van de maan"

Sergeant Karl Wolfe werkte in 1965 aan het Lunar Orbiterprogramma. Hij vertelt constructies te hebben gezien op de maan en bases op de achterkant van de maan. Dat schrijft de Britse Daily Express.

Wolfe zegt in juni of juli 1965 de opdracht te hebben gekregen om op de luchtmachtbasis Langley een probleem met de fotoafdrukapparatuur te verhelpen. Hij werd naar een grote hangar geleid, waar de NSA foto’s analyseerde die waren gemaakt door de Lunar Orbiter.

In de donkere kamer was een man aanwezig die Wolfe vertelde dat er een basis op de achterkant van de maan was ontdekt. Hij liet opnames zien van hoge torens en ronde gebouwen op het maanoppervlak.

Intelligente wezens

“Het waren constructies die zeker niet waren ontstaan als gevolg van een meteorietinslag of botsing met een hemellichaam,” aldus Wolfe. “Ze waren gebouwd door intelligente wezens.”

Het meest opvallende vond Wolfe de radarantennes op de foto’s. Ze deden hem erg denken aan antennes die op aarde staan. Hij vroeg zich in eerste instantie af of Rusland ze misschien had neergezet.

Buiten publieke domein gehouden

De Washington Times schreef eerder over hem: “Karl Wolfe, een sergeant die voor de NSA werkte, zei dat op de achterkant van de maan mysterieuze structuren waren aangetroffen toen het maanoppervlak voor de maanlanding in 1969 in kaart werd gebracht. De foto’s werden buiten het publieke domein gehouden.”

Het Lunar Orbiterprogramma bestond uit vijf onbemande ruimteschepen die in 1966 en 1967 werden gelanceerd en die de maan in kaart brachten, mede als voorbereiding op het Apolloprogramma. Ze maakten de eerste foto’s vanuit een baan om de maan. Deze foto’s werden onder meer gebruikt om geschikte landingsplekken te selecteren.

[Express]

 

VIDEO: Is de thalamus een derde oog dat ons allemaal verbindt met de kosmos?

VIDEO: Is de thalamus een soort derde oog dat ons allemaal verbindt met de kosmos?

Overal in de Oude Wereld worden eivormige voorwerpen gevonden. Het ei is één van meest gebruikte symbolen en wordt vaker gebruikt dan bijvoorbeeld het kruis of de ster. Veel mythes gaan over een ‘kosmisch ei’.

Volgens veel oude tradities staat het centrum van het hoofd gelijk aan het centrum van de aarde, het centrum van het heelal en het centrum van de creatie. Dit centrum wordt vaak afgebeeld in de vorm van een ei en wordt door sommige culturen ook wel het derde oog genoemd.

De hindoes kennen bijvoorbeeld bindi’s, stippen op het voorhoofd, en ook Boeddha heeft een stip op zijn voorhoofd. Soortgelijke symbolen worden teruggevonden in Midden-Amerika. Het lijkt een symbool te zijn voor het vermogen om te communiceren met hogere bestaansrijken.

Verbinding met de kosmos

Staat het kosmische ei voor een connectie die ieder mens verbindt met de kosmos? Hoewel het derde oog vooral wordt gezien als metafoor, bevindt zich daadwerkelijk een eivormige structuur in het brein: de thalamus.

De thalamus is gevormd als twee identieke eieren en bevindt zich in het centrum van het brein. De thalamus is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen. Wetenschappers die onderzoek doen naar comapatiënten hebben gesuggereerd dat de thalamus een zeer belangrijke rol speelt bij bewustzijn.

Lamp

De informatie van zintuigen wordt gesorteerd door de thalamus. Als de thalamus beschadigd is wordt het bewustzijn doorgaans uitgeschakeld, aldus neurowetenschapper Heather Berlin van de Icahn School of Medicine.

“De thalamus wordt ook wel de lamp, het open oog of het derde oog genoemd,” zegt schrijver en mytholoog William Henry. “Als je ernaar kijkt vraag je je af of het misschien een gift was van buitenaardse wezens. Mogelijk plaatsten de buitenaardsen die de mens hebben gemaakt de thalamus in het brein als link naar de grotere beschaving waar we oorspronkelijk uit zijn voortgekomen.”

[History]

 

Something Strange on the Moon ! Check this out

VIDEO: "60 meter hoge torens ontdekt op het maanoppervlak"

De UFO-jagers van Secureteam zeggen met behulp van Google Earth enorme torens aan de rand van een krater op de maan te hebben gevonden. Dat melden Britse media vandaag.

Het maanlandschap is bezaaid met grote structuren die bewijzen dat de maan bewoond is, zo stellen ze. Een filmpje op YouTube over vijf torens van 60 meter hoog gaat momenteel het internet rond.

De korrelige beelden lijken piramidevormige structuren te tonen. “Als je na het kijken gelooft dat er geen enorme kunstmatige bouwwerken op de maan staan, zul je waarschijnlijk nooit overtuigd raken,” klinkt het stellig.

Aan de rand van een andere krater zou een 90 meter lang cilinder- of sigaarvormig object zijn gespot. Secureteam claimt dat de NASA met een digitaal gummetje over oudere foto’s is gegaan waardoor de bouwwerken daarop niet meer zichtbaar zijn. “We hebben bewijs dat NASA ze heeft weggepoetst.”

In het filmpje zijn ook andere structuren te zien die volgens het ruimteagentschap stenen zijn, maar die in de ogen van UFO-jagers bewijzen dat er buitenaardse bouwwerken op de maan staan.

SOURCE –>> http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mysterious-lunar-photos-reveal-200ft-8035505

 

 

2014 – Hidden in Plain Sight ! Earth-Keeper Presents:Revelations of China’s Moon Mission. Author, Theorist, Researcher & Scientist Richard C Hoagland on his new 2014 findings, and fascinating information & interpretations on China’;s extraordinary moon mission, torsion physics, ancient moon structures and hidden NASA. . Filmed live at the Earth-Keeper 2014 Star-Gate Event in Arizona.

 

Aliens exist on the moon Top Secret | Science Documentary

10 ontdekkingen die suggereren dat reuzen hebben bestaan

10 ontdekkingen die suggereren dat reuzen hebben bestaan

In de mythologie en folklore zijn veel verhalen te vinden over reuzen. Vrijwel iedere cultuur kent wel verhalen over reusachtige mensen die ooit over de aarde zwierven.

In de afgelopen 200 jaar, en dan met name in het begin van de 20e eeuw, zouden er veel reuzenskeletten of gefossiliseerde voetafdrukken van reuzen zijn gevonden. Deze vondsten zouden daarna angstvallig geheim zijn gehouden. Zijn het allemaal hoaxen of is er meer aan de hand?

Reuzenskeletten bij Delavan Lake

 

De New York Times schreef op 4 mei 1912 dat er 18 reuzenskeletten waren gevonden bij Delavan Lake in Wisconsin. De skeletten waren volgens de krant begraven in houtskool en gebakken klei. Aangenomen werd dat het ging om de resten van een onbekend mensenras.

In 1891 meldde de New York Times ook al dat er reuzenskeletten waren gevonden, dit maal door de Smithsonian Institution. De botten waren gevonden in grafheuvels in de oude stad Aztalan in de buurt van Madison in Wisconsin.

Reuzen in de Mojavewoestijn

In 1931 kondigde de voormalige arts F. Bruce Russell uit Cincinatti de vondst van een aantal grotten en tunnels in de Mojavewoestijn aan. Met zijn collega Daniel S. Bovee stuitte hij op verschillende 2,7 meter lange skeletten.

Op 4 augustus 1947 schreef de San Diego Union over de menselijke resten. Ze zouden zijn gemummificeerd en Bovee schatte dat ze ongeveer 80.000 jaar oud waren. In de tunnels en grotten vond het tweetal ook een plek waar rituelen werden gedaan. De aangetroffen symbolen vertoonden veel gelijkenissen met symbolen die vrijmetselaars gebruiken.

Reuzenskelet in Bulgarije

 

De Bulgaarse stad Varna was vroeger de Griekse stadstaat Odessos. In de mythologie van Odessos vinden we veel verhalen terug over reuzen. In januari 2015 zou in de stad een reuzenskelet zijn ontdekt.

Archeologen stuitten op een pot uit de vijfde eeuw en de muur van een fort. Toen ze de fundering van de muur volgden, kwamen ze het skelet tegen. Hoewel de media geen informatie gaven over de lengte, zei één van de archeologen dat het skelet ‘heel lang’ en ‘indrukwekkend’ was.

Enorme botten in Ecuador

In 1964 werd priester Carlos Vaca uit Ecuador op de hoogte gebracht van de vondst van vreemde botten. De Oostenrijkse onderzoeker Klaus Dona mocht ze voor het programma Unsolved Mysteries onderzoeken. Dona claimde dat verschillende experts de botten hadden bestudeerd en concludeerden dat ze toebehoorden aan een 7,6 meter lang persoon.

Mummies in een tunnel

De Arizona Gazette schreef in april 1909 dat ontdekkingsreiziger G.E. Kinkaid in Colorado een 1,6 kilometer lange tunnel had ontdekt. Aan het einde van de tunnel stuitte hij op koperen wapens en gereedschappen en een groot standbeeld. Hij trof ook oude tabletten met vreemde hiërogliefen aan en een aantal 2,7 meter lange mummies, gewikkeld in donkere gewaden.

Kinkaid claimde dat de overheid het gebied doelbewust had afgesloten zodat het publiek er niet bij kon. De Arizona Gazette suggereerde dat een oud volk duizenden jaren geleden vanuit Azië naar de VS was gemigreerd.

Mysterieuze grot

Zo’n 32 kilometer ten zuiden van Lovelock in Nevada bevindt zich de Lovelock Cave. In 1911 vonden mijnwerkers David Hart en James Pugh er botten, waarna ze Alfred Kroeber, de eerste professor in de antropologie aan de Universiteit van Californië te Berkeley, inschakelden.

In de grot werden naast menselijke botten en wapens in totaal 60 mummies gevonden die 2,5 tot 3 meter lang waren. Er zouden ook sandalen zijn gevonden die 38 centimeter lang waren.

De Paiute, een indianenstam die al duizenden jaren in het gebied woont, spreken van een ras van roodharige, blanke reuzen die ze Si-Te-Cha noemen.

De reuzenvinger uit Egypte

 

In maart 2012 verschenen op verschillende websites foto’s van iets wat een gemummificeerde reuzenvinger leek te zijn. De vinger was 38 centimeter lang en zou zijn ontdekt in Egypte. Volgens de Duitse krant Bild zijn de foto’s in 1988 gemaakt door Gregor Sporri. De eigenaar van de vinger zou hem een röntgenfoto en certificaat hebben overhandigd om te bewijzen dat het een menselijke vinger was.

De Romeinse onderzoeker Flavius Josephus geloofde dat reuzen bestonden. In het jaar 79 schreef hij: “Er waren reuzen. Veel groter en anders gevormd dan normale mensen. Verschrikkelijk om te zien!”

Reuzen op de Aleoeten

Zoöloog Ivan T. Sanderson kreeg ooit een brief van een ingenieur die in de jaren veertig op de Aleoeten, een eilandengroep tussen Alaska en Rusland, werkzaam was. Omdat de eilanden als het ware een brug vormen tussen Rusland en Amerika, denken de meeste antropologen dat dit de route was die de eerste menselijke bewoners van Amerika namen.

Tijdens de aanleg van een vliegveld stuitte men op een oude begraafplaats waar skeletten lagen die bijna drie keer zo groot waren dan normaal. De schedels waren 56 tot 61 centimeter lang, terwijl ze normaal 20 centimeter lang zijn.

De ingenieur stelde dat de Smithsonian Institution de resten had ‘verzameld’. Sanderson zei dat het instituut geen informatie over de vondst naar buiten had gebracht en zelfs ontkende dat ze de botten in hun bezit hadden.

Reuzen in Georgië

 

In 2014 werd tijdens een aflevering van het tv-programma The Unexplained Files aandacht besteed aan reuzenskeletten in Georgië. In 2008 zou een lokale herder op het graf van reuzen zijn gestuit. Georgische onderzoekers namen enkele monsters mee voor onderzoek.

Botresten werden in de hoofdstad Tbilisi onderzocht door professor Abesalom Vekua van de Georgische Academie van Wetenschappen. Voordat er uitgebreid onderzoek kon worden gedaan kwam professor Vekua te overlijden en belandden de botten ergens in een Georgisch museum.

De Russische media meldden destijds dat de reuzen 25.000 jaar geleden in de Kleine Kaukasus leefden. Wetenschappers zeiden dat deze reuzen tussen de 2,5 en 3 meter lang waren. Vekua merkte op dat binnen de wetenschappelijke gemeenschap lange tijd werd gespeculeerd over reuzen die duizenden jaren geleden in delen van Eurazië leefden.

Deze mensen leefden geïsoleerd en hadden een andere bouw dan de moderne mens, aldus Vekua. Hij voegde toe dat in de literatuur wordt verwezen naar reuzen, maar dat bewijs voor deze hypothese niet bestaat. “We staan op het punt een sensationele ontdekking te doen,” zei hij. “Maar er moet eerst veel werk worden gedaan om uitsluitsel te kunnen geven.”

Enorme voetafdruk in Zuid-Afrika

 

In 2012 haalde een menselijke voetafdruk van ruim 1,2 meter bij het Zuid-Afrikaanse Mpuluzi het nieuws. Voor de Zuid-Afrikaan Michael Tellinger is de voetafdruk in graniet onomstotelijk bewijs dat er reuzen hebben rondgelopen op aarde.

Hij noemde de ontdekking ‘zo verbluffend dat de authenticiteit ervan niet gemakkelijk aangenomen zal worden door de bestaande oudheidkundige en archeologische gemeenschap’.

[Listverse]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The “Hijacking” of History, the Earth, and Humanity’s Secret Past (Videos)

Lies

“It has only been in adulthood that I have come to realize that this planet is riddled with a plentiful variety of evidence that plainly points to multiple, previous cycles of advanced human civilizations and cultures stretching back unknown thousands of years into remote antiquity. A great deal of thought-provoking information along those lines is now available on the Internet.”

WOW! The author below has been reading my thoughts! I wonder, how loud does humanity have to scream, “UNCLE” before we’ve proven that we’ve taken all we can take, and if some answers don’t come forthright, then we’re going to start making other people scream? By other people, I mean those who seek to rob humanity of our history, and those who continue to “hack” human history for their own nefarious purposes. 

Regardless of your political or religious beliefs, I’m sure we can agree that with very little deviation from what can only be called the “Standard,” or the “Accepted” version of history, the vast majority of all humanity only knows the bullsh** version that is taught in grade school or at so called “institutions of higher learning.” However, if so inclined, anyone who takes some time to look further into some of “history’s mysteries” (a euphemism for “hidden from the masses for the benefit of a small few”), it doesn’t take long to learn that the “standard,” or the “accepted” version of history barely passes the laugh test.

To kick off a mind bending article that will forever change the way someone who hasn’t looked into many of “history’s mysteries” beyond the “standard” version, the following video will set the tone.  The video was praised by Michael Rogers of “Library Journal” who said, “It’s Indiana Jones meets The X-Files in this intriguing program that tackles the age-old question “Where did we come from?” Fascinating viewing! Highly recommended!”

The creators of the Emmy Award Winning Mystery of the Sphinx present a revolutionary new film that examines one of our greatest mysteries: Man’s origins. Hosted by Charlton Heston, this film challenges what we are being taught about human evolution and the rise of early civilization. A new breed of scientific investigators present startling evidence that the academic community has quietly ignored… and it’s only the the beginning…  

Vondst Egyptische artefacten in Jeruzalem geheimgehouden door Rockefeller Museum”

hyroglyfer-nGRFWvMWylgXtWatok7PgQ

Verschillende websites besteden aandacht aan de vermeende vondst van Egyptische archeologische voorwerpen in het voormalige huis van de beroemde egyptoloog Sir William Petrie in Jeruzalem. De voorwerpen kunnen ‘de geschiedenis van Egypte en de rest van de wereld herschrijven’.

In een filmpje van de website Paranormal Crucible worden antieke voorwerpen getoond die gevonden zouden zijn op het ‘complex van Gizeh’, maar na de vondst in beslag waren genomen door medewerkers van het Rockefeller Museum.

Volgens Shepard Ambellas, hoofdredacteur van de alternatieve nieuwssite Intellihub, staan op de voorwerpen aliens en UFO’s afgebeeld. De artefacten zouden zijn gevonden in een geheime ruimte achter de boekenkast van de egyptoloog. Petrie zou vlak voor zijn dood in 1942 bewijs hebben gevonden voor buitenaards leven op aarde, maar verstopte het materiaal in zijn woning in Jeruzalem.

Ambellas claimt dat sommige van de relikwieën zijn te zien in het Petrie Museum of Egyptian Archaeology in Londen. Hij beweert ook dat in de woning twee gemummificeerde lichamen zijn gevonden van 1 meter 20 lang. In Afrika werden dwergen echter gezien als ‘hemelse wezens’ en in het Oude Egypte kregen ze hoge posities toegewezen (foto).

De mummies hebben een ‘langgerekte schedel, grote oogkassen en lange, dunne armen’. Bij de mummies zouden ‘zeer geavanceerde’ mechanische apparaten zijn gevonden, waaronder een gouden schijf met een doorzichtige bovenkant. De apparaten ‘zijn voorzien van onbekende symbolen’.

Ze doen denken aan de beroemde ‘helikopter-hiërogliefen’ die zijn gevonden in een tempel in Abydos. Op het stenen tablet met de hiërogliefen zijn afbeeldingen te zien van wat moderne vliegtuigen lijken te zijn.

Verschillende websites meldden in 2010 dat dr. Alaa El-Din Shaheen, decaan van de faculteit Archeologie van de Universiteit van Caïro, gezegd zou hebben dat de Egyptische piramides ‘niet van deze wereld zijn’. Later ontkende hij uitspraken te hebben gedaan over een link tussen aliens en de piramides.

 

Zie ook:

UFO Mayan Secrets & Ancient Aliens Revealed – [HD]